Piec do 250 m2

Paliwo do pieca na pelet podawane jest poprzez podajnik ślimakowy do palnika. Powietrze do spalania dozowane jest w zależności od potrzeb. Zasobnik paliwa umieszczony jest w piecu. W przeciwieństwie do pieców na inne paliwa stałe np. groszku proces spalania może być przerwany na pewien czas.

piec2

fot. mariachiara air, ogrzewanie kubatury do 250 m2

 

Piece na pelet są wyposażone w automatyczne zapalarki, które w odpowiednim czasie zapalą ponownie materiał grzewczy. Daje to możliwość dodatkowego oszczędzania paliwa.

Regulator mikroprocesorowy steruje procesem spalania i w zależności od zadanej temperatury dozuje odpowiednią ilość paliwa i powietrza oraz częstotliwość ich podawania. Na bieżąco kontrolowana jest temperatura zasilania oraz powrotu, a także temperatura spalin.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w piecach na pelet instaluje się systemy zabezpieczające przed cofnięciem się płomienia do zasobnika z peletem.

Obsługa pieca na pelet ogranicza się do okresowego załadunku paliwa do zbiornika oraz opróżnienia popielnika. Ponadto, co pewien czas należy oczyścić piec stosując się do zaleceń producenta.

Comments are closed.