Stowarzyszenie Kominki Polskie

Przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki Polskie. Stowarzyszenie stanowi związek, przedsiębiorców oraz innych organizacji społecznych i gospodarczych zainteresowanych sprawami dotyczącymi branży kominkowej i zduńskiej. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i działalność swą opiera na pracy społecznej członków. Celem działania Stowarzyszenia jest reprezentowanie wspólnych interesów środowiska: usługodawców, producentów i handlowców kominków, ochrona ich interesów zawodowych i gospodarczych.

Logo-Kominki-Polskie

Comments are closed.