Projekty Unijne

Firma realizuje projekt pt. Rozwój oraz wzrost konkurencyjności firmy „Żar-Wik” Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Głównym celem projektu jest rozwój firmy, poprzez podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Wartość całkowita projektu: 1 118 070,00 zł

Wartość dofinansowania: 499 950,00 zł

Translate » Tłumaczenie