Projekty Unijne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 PBAR

dotyczące dostawy maszyny do obróbki kamienia

ŻAR-WIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci: Maszyna do obróbki kamienia, w ramach projektu pn. „Realizacja inwestycji oraz wdrożenie nowej oferty odpowiedzią na negatywny wpływ brexit na Żar-Wik” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PBAR.00.00.00 Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza, Oś priorytetowa: PBAR.02.00.00 Przedsiębiorcy PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, lokalnych społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Projekt "Rozwój oraz wzrost konkurencyjności firmy Żar-Wik Sp. z o.o.

poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej

Firma realizuje projekt pt. Rozwój oraz wzrost konkurencyjności firmy „Żar-Wik” Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Głównym celem projektu jest rozwój firmy, poprzez podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Wartość całkowita projektu: 1 118 070,00 zł

Wartość dofinansowania: 499 950,00 zł

Translate » Tłumaczenie